Hemundervisning 7-12 maj

Idag fick barnen med sig en Coop-påse (Tack Coop Skattkärr för sponsring), som är ganska full med det skolmaterial de kommer behöva under denna period.

  • I påsen finns ett häfte med dagsscheman. Ett blad för var dag. Jag har försökt få hemmadagarna så lik våra skoldagar som det går. Tiderna jag angett är bara en ram, inget måste att följa slaviskt. Till varje lektion står det angivet vad som ska göras. Jag önskar att man inte gör mer än det jag gett instruktioner för. Till svenskan och framförallt matten finns extrauppgifter. Både i ämnesmappen och på deras Skolplus-app. På dagsschemat finns en liten färgprick till svenska, matte och SO. Denna färg är samma som på ämnets mapp. Det är i den mappen man finner stenciler eller häften.
  • Är barnet sjukt en dag, så ska detta anmälas i Dexter. Då gör man inget skoljobb den dagen utan tar igen det en annan dag längre fram. Är barnet sjukt och det visar sig att det är Covid-19 – då kontaktar man rektor Helena så vi har korrekt informationsunderlag inför vecka 20.
  • Jag har skickat med deras iPads hem. Ingen laddare. De var fulladdade när barnen gick härifrån 13.00 och det bör räcka till dessa dagar. Kontakta mig annars. iPaden är ett lån från skolan och ska hanteras varsamt. De kommer behöva den till några lektioner. Det står i dagsplaneringarna vad de ska göra. På så vis har alla fått samma förutsättningar. Det behövs internet också, och jag utgår ifrån att det finns hemma hos er. Ni får vara behjälpliga med att logga in på befintligt nätverk hemma.
  • Om ni har erfarenhet av distansundervisning tidigare så kanske det är första gången det sker med så här “små” barn. Vi kommer inte ha några lektionsgenomgångar eller samlingar via Teams, eller jobba i exempelvis OneNote. Jag kommer ringa hem till er alla dagligen för att stämma av hur det går, om det finns några frågor och funderingar och helt enkelt kolla läget. Den här hemundervisningen kommer helt och hållet bestå av eget arbete.
  • Vårt läsprojekt fortsätter som planerat. Barnen tog idag med sig några fler böcker om det skulle vara så att de läser ut dem de har hemma och behöver fler. Det är alltså inget måste att läsa ut alla böckerna som kom med hem idag. De tog även med sig bokrecensioner att fylla i efter de läst ut en bok, som de vanligtvis gör här i skolan.
  • Några i klassen har fått med sig läsövningar från Maria. Maria läser med några i klassen i smågrupper och skulle vilja hålla igång läsningen med dem trots hemundervisning. Papper med en hälsning från Maria finns i sådana fall med i dessa barns Coop-påse. Denna läsövning är inte angiven i dagsschemat, så ni får klämma in det där det passar. Kanske starta dagen med det?
  • Musikläraren Jonas kom förbi klockan 12.55 och delade ut en musikläxa. Den är inte angiven i dagsplaneringarna heller. Se den som frivillig.
  • Om du har uppgett att ditt barn behöver omsorg pga. samhällsviktig verksamhet gäller följande:

    Du måste meddela mentor om detta inte gäller alla dagar 7-12/5. Om det gäller alla dagar behöver du inte göra något. Du måste meddela om skolskjutsen inte gäller alla dagar- meddela Anita Fjellklang Tel 054-540 33 77

Jag jobbar som vanligt alla dagar 8-16 och är tillgänglig via min mail och telefon:

johanna.thelander@karlstad.se

telefon: 070-0010 596

Lycka till med allt, så hörs vi imorgon! 🙂